Služby

Z rámce nabízených služeb uvádíme:

- opravu hardwaru PC (výměnou poškozené komponenty nebo opravou stávající, pokud to její technický stav dovolí)
- opravu hardwaru notebooku (výměnou poškozené komponenty nebo opravou stávající, pokud to její technický stav dovolí)
- kompletní vnitřní vyčištění notebooku nebo PC (odstranění prachu, hlučnosti, přehřívání apod.)
- softwarovou opravu PC i notebooků
- odvirování systému, kompletní vyčištění systému, maximální optimalizaci výkonu, revitalizaci registrů aj.
- zálohu systému, celých jednotek, celých disků, opravu, revitalizaci a optimalizaci (v rámci technických možností a technického stavu) pevných disků

Pro bližší informace o nabízených službách přejděte do patřičné podsekce.

Po dohodě možno předmět opravy odvézt a přivézt.

PC-lint