Ceník

Ceny oprav jsou určovány dle druhu a rozsahu poškození a tomu odpovídající časové náročnosti opravy.

PC-lint